Kontakt

Mapa dojazdu
Tender W.Młot
05-860 Święcice
ul. Źródlana 9

tel./fax 22 722 50 44

tel. 22 752 57 14

tel. 22 722 57 57 

 

Sprzedaż części 

22 722 50 44

515 706 794

506 148 961

695 626 575


 


 

Tryb SkypeMe™!Tender Dima

Tryb SkypeMe™!Włodek     


 

e-mail:
biuro@tender.pl
tender.poland@gmail.com

  

Grupa Adviser Sp. z o.o. 
05-860 Święcice
ul. Źródlana 9


tel./fax 22 722 50 44

tel. 22 752 57 14

tel. 22 796 04 39

NIP: 118-17-26-450

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000199654

Kapitał zakładowy: 50 000 zł  

 

 Wszelkie dane osobowe otrzymane przez firmę TENDER od osób składających zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystne zostaną wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane i na jaki zainteresowana osoba wyraziła zgodę. Osoba taka może w każdej chwili żądać zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych bez podania przyczyny.

 

Aby powrócić na stronę główną proszę kliknąć na logo TENDER

TENDER 05-860 Święcice, Źródlana 9, tel./fax: 022 722 50 44 tel. 022 796 04 39 tel. 022 752 57 14
Projekt i wykonanie:.