Katalog części » MAN » Zacisk hamulcowy

MAN L 2000 do 12.1996

MAN L 2000 do 12.1996

Zapytaj o przykładową część

Przy dobieraniu tej części należy podać numer z tabliczki znamionowej zacisku lub numer ramy pojazdu (nie dotyczy naczep).

MAN L 2000 od 01.1997

MAN L 2000 od 01.1997

Zapytaj o przykładową część

MAN F90/2000 do 1996

MAN F90/2000 do 1996

Zapytaj o przykładową część

MAN F2000 od 1997r

MAN F2000 od 1997r

Zapytaj o przykładową część

MAN T.G.A.

MAN T.G.A.

Zapytaj o przykładową część

MAN M 2000

MAN M 2000

Zapytaj o przykładową część» powrót
TENDER 05-860 Święcice, Źródlana 9, tel./fax: 022 722 50 44 tel. 022 796 04 39 tel. 022 752 57 14
Nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pt:

"Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności TENDER Włodzimierz Młot poprzez promocje produktów wypracowanych wspólnie z jednostką naukową"

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo firmy TENDER Włodzimierz Młot w charakterze wystawcy w imprezach targowo - wystawienniczych organizowanych w Europie, które zakończą się misjami gospodarczymi.
Zakresem działań projekt obejmuje przygotowanie materiałów promocyjno - reklamowych, które zostaną wykorzystane w czasie targów i misji gospodarczych, stanowisk wystawienniczych a także zorganizowane od strony logistycznej wyjazdu delegacji firmy na targi i misje gospodarcze.

Wartość projektu: 194 549,10 PLN
Dofinansowanie: 71 160,67 PLN